Ulla Dinger

Universitetslektor i matematik, Matematiska vetenskaper

Ulla Dinger är programansvarig för Naturvetenskapligt basår.
Reell analys på fjärde terminen vid Matematikprogrammet, Göteborgs universitet.
Matematik inom Naturvetenskapligt basår, Göteborgs universitet.
Kursansvarig och examinator för Kandidatarbete i matematik/matematisk statistik vid Göteborgs universitet och Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: to 13 feb 2020.