Teodora Retegan Vollmer

Biträdande professor, Kemi och Kemiteknik, Kärnkemi/Industriell materialåtervinning

En mer fullständig beskrivning finns att hitta på den engelska sidan. (Länken "English website" längst upp till höger)

Publicerad: ti 10 mar 2020.