Torsten Wik

Biträdande professor, Elektroteknik

Torsten Wik är biträdande professor i forskargruppen Reglerteknik. Hans forskning och undervisning fokuserar främst på processreglering, såväl med metoder och teoretiska aspekter som med direkta tillämpningar. Metodmässigt är intresset särskilt inriktat på optimal reglering, modellreduktion och system med modellosäkerheter. Tillämpningarna är i regel energibesparande, miljöförbättrande och biologiska system såsom vattenreningsprocesser, recirkulerande fiskodlingar och LED-belysning i växthus. Torsten arbetar också med ett antal fordonstillämpningar med syftet att minska bränsleförbrukningen och öka användningen av eldrift.
 Regler- och mätteknik (ess215)
 
Nonlinear and adaptive control (ess076)
​ 
​ 

Sidansvarig Publicerad: on 28 jun 2017.