Thomas Allgurén

Doktor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik.

Thomas Allgurén arbetar med förbränningskemi i samband med sameldning av kol och biomassa i både luft och oxy-fuel förbränning. Fokus ligger på den alkali-relaterade kemin och hur den påverkas av rökgassammansättningen som erhålls vid oxy-fuel förbränning. Arbetet består av både detaljerade simuleringar och experiment. Experimenten genomförs i Chalmers 100 kW förbränningsanläggning. Thomas undervisar i kursen Heat and power systems engineering som är en del av master programmet Sustainable energy systems.​​
För att se vilka projekt Thomas deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.​

Sidansvarig Publicerad: to 04 jan 2018.