Thomas Abrahamsson

Professor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för dynamik

Thomas Abrahamsson är professor i strukturdynamik. Hans huvudintresse ligger inom frågor som rör samverkan mellan stukturdynamisk analys och vibrationmsprovning. Systemidentifiering, modellvalidering, modellkalibrering och inflytandet av stokastiska systemegenskaper är forskningsfält som berörs av hans verksamhet.
​TME125 FEA in Design
TME230 Structural Dynamics - Model Validation

Sidansvarig Publicerad: fr 11 dec 2020.