Sofia Börjesson

Professor, Teknikens ekonomi och organisation avdelningen för Innovation and R&D Management

Sofia Börjesson är professor med inriktning ’innovation management’.
Doktorandkursen Innovation & Entrepreneurship – kursansvarig tillsammans med Maria Elmquist
Doktorandkursen Researching Technology Management and Economics  föreläsare
Masterskursen Research Design and Methodology kursansvarig och examinator

Publicerad: to 25 jan 2018.