Simon Harvey

Professor i industriella energisystem, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik.

Forskningsområden

  • Energianalys av industriella kemiska processer samt industriella klustrar med processintegrationsmetoder

  • Rationell användning av biomass i industriella processanläggningar, inkl bioraffinaderikoncept baserade på förgasning av fast biomassa och/eller svartlut

  • Techno-ekonomisk analys av processintegrarade bioraffinaderikoncept i industrin

  • Metodutveckling för långsiktig utvärdering av ekonomiska och klimatmässiga konsekvenser av energieffektiviseringsåtgärder i industrin

  • Utveckling av energimarknadsscenarier för utvärdering av energiprojekt i industrin, inkl bränslepriser, elproduktionstekniker och elpriser, samt styrmedel​KVM031 Industrial Energy Systems
För att se vilka projekt Simon deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: on 15 aug 2018.