Sheng Guo

Biträdande professor, avdelningen för Material och tillverkning, Industi- och materialvetenskap

Sheng Guo började vid Chalmers tekniska högskola som Forskarassistent år 2013. Hans huvudsakliga forskningsområden är legeringsdesign och mekaniskt beteende hos koncentrerade multi-komponentlegeringar, ämnen som är konstruerade av lika eller nästan lika stora mängder av fem eller flera metaller. Dessa är även kända som HEA. HEA har stor potential att användas för att klara höga temperaturer och i miljöer där hög hårdhet, hög slitstyrka och hög korrosionsbeständighet krävs.

Our research areas are mainly alloy design and mechanical behavior of high-entropy alloys, with particular focus on refractory high-entropy alloys, eutectic high-entropy alloys and dual-phase eutectic alloys, for balanced strength and ductility/toughness at both room temperature and elevated/cryogenic temperatures. Apart from structural properties, functional properties like electrical, thermal, thermoelectric, magnetic, biocompatibility, anti-corrosion properties are also of our interest. ​
​​Mer information finns på https://sites.google.com/view/high-entropy-alloys

Sidansvarig Publicerad: on 09 feb 2022.