Sara Dahlin

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Sara Dahlin är doktorand på avdelningen för Service Management and Logistics och forskar på hur man kan förbättra kvaliteten inom vård och omsorg.

Sara är delaktig i två projekt, dels ett där hon tittar på hur kvalitetsutveckling beskrivs och utvärderas i upphandling av äldrevård, dels ett där hon undersöker möjligheten att använda patientdata för att utöka förståelsen för vårdprocesser. Projekten drivs i samarbete med Centre for Healthcare Improvement (CHI).

​IEK312 - Kvalitetsutveckling
IEK312 - Quality Management

​Centre for Healthcare Improvement

Life Science Area of Advance

Hon vill förbättra vård och omsorg (chalmers.se, 140416)

Publicerad: to 22 dec 2016.