Sanna Wickerts

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Doktorand på avdelningen för miljösystemanalys, på institutionen för teknikens ekonomi och organisation.

I min forskning fokuserar jag på nästa generations batterier och deras miljö- och resurspåverkan. Med prospektiv livscykelanalys bedömer jag denna påverkan under hela batteriets livscykel, i syfte att identifiera miljömässiga hotspots och för att jämföra resultaten med den idag dominerande litiumjonteknologin. Dessutom bistår jag undervisningen i flera Chalmerskurser relaterade till hållbarhet och livscykelanalys.

Sidansvarig Publicerad: fr 06 maj 2022.