Sandro Stucki

Doktor, avdelningen för formella metoder, Institutionen för data- och informationsteknik.

Publicerad: on 20 jun 2018.