Roger Ulrich

Gästprofessor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Roger Ulrich är grundaren till och en världsledande forskare inom evidensbaserad design tillämpat på vårdbyggnadsområdet. Evidensbaserad design är en metod för att integrera kunskap från olika forskningsdiscipliner i syfte att skapa mätbara relationer mellan fysisk miljö och dess olika effekter. Med Roger Ulrich som gästprofessor tar Chalmers Arkitektur plats bland de ledande forskningsmiljöerna inom evidensbaserad design. Rekryteringen av Roger Ulrich ingår som en viktig del av Chalmers satsning på att etablera ett nationellt Centrum för vårdbyggnadsforskning.

Publicerad: fr 10 nov 2017.