Robin Öz

Doktorand

Robin Öz är doktor i Fredrik Westerlunds grupp vid avdelningen för Kemisk Biologi. Hans forskning syftar till att öka förståelsen för hur proteiner interagerar med DNA. Tanken är att man ska utveckla metoder för att möjliggöra dynamiska studier av DNA-protein-komplex. Genom att använda nanokanaler i kombination med fluorescensmikroskopi studerar han interaktioner på en-molekylnivå i realtid. Målsättningen är att kunna kartlägga biofysikaliska mekanismer som ligger till grund för viktiga biologiska processer i cellen, till exempel kompaktering av DNA och reparation av DNA-skador.

Sidansvarig Publicerad: ti 02 mar 2021.