Ritukesh Bharali

Doktorand på avdelningen för Material- och beräkningsmekanik, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Ritukesh Bharalis forskning fokuserar på utveckling av flerskaliga modeller för accelererad uttorkning och progressiv sprickbildning av mark. Syftet är att utveckla ett beräkningseffektivt virtuellt laboratorium som kan bedöma risken av brott i vägbankar eller sluttningar under olika miljöförhållanden.

Sidansvarig Publicerad: to 22 aug 2019.