Rickard Frost

Koordinator och partnerskapsledare, Enheten för strategisk samverkan

Rickard Frost är koordinator för styrkeområde Materialvetenskap och partnerskapsledare för Chalmers strategiska samarbeten med Nouryon, Stora Enso och RISE. Rickard ingår i styrkeområdets ledningsgrupp och arbetar för att stärka Chalmers aktiviteter inom Materialvetenskap samt förvalta och utveckla dess strategiska partnerskap.

Rickard har en doktorsexamen i Biovetenskap (Chalmers) och flerårig erfarenhet av att arbeta som forskare inom Biofysik (Chalmers och Leeds University). Specifika forskningsintressen inkluderar nanomaterial och dess interaktioner med biologiska material och gränsytor, samt utveckling av analytiska metoder för att studera processer i nanoskala. Rickard har en grundutbildning i Molekylär bioteknik (Civ.ing., Uppsala Universitet) och erfarenhet av att arbeta med forskning och utveckling i industrin.

Sidansvarig Publicerad: fr 10 jan 2020.