Rickard Bensow

Professor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för marin teknik

Rickard Bensows forskning syftar till en ökad förståelse för vad som utgör en bra hydrodynamisk design och att utveckla beräkningsmetoder för att kunna hantera dessa designavväganden. Detta rör t.ex. skrovmotstånd, propellerkavitation, buller och interaktionseffekter mellan skrov och propulsor. Förbättrad design innebär minskad bränsleförbrukning, minskade problem med buller och vibrationer, minskade produktionskostnader och ökad livslängd.
​Följ min forskning på ResearchGate
​Forskargruppen har ett utvecklat samarbete med Kongsberg Maritime inom områden som rör marina propulsionssystem, och stöttar Kongsberg med utveckling av simulerings- och designverktyg samt expertkunskap kring kavitation, energisystem, skaleffekter, m.m. UTC:t initierades av Rolls-Royce 2002 och togs över av Kongsberg i samband med uppköpet av Rolls-Royce Commercial Marine 2019; Rickard Bensow har varit föreståndare sedan 2010. Centrat omfattar ett flertal doktorand- och post-doc-projekt med finansiering direkt från Kongsberg såväl som i samarbete med externa finansiärer.

Sidansvarig Publicerad: fr 08 jan 2021.