Jakaria Rahman

Bibliometriker

Jakaria Rahman arbetar som bibliometrisk analytiker vid institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande. Han arbetar med att analysera publikationspåverkan och forskningssamarbete, utveckla publiceringsstrategier och -policies med universitetsledningen, institutionerna, forskningsavdelningar och forskningsgrupper, och bidrar till universitetsrankingsanalyser.

Han disputerade från University of Antwerp 2018. Hans forskning handlar om utveckling av nya metoder inom infometri för sammansättning av expertpaneler vid utvärdering av forskning. I sin forskning föreslår han sex infometriska metoder för att mäta kognitivt avstånd mellan utvärderare och de som utvärderas med hjälp av deras publikationsprofiler som en representation av deras expertis. Han har tidigare avslutat Erasmus Mundus Joint MSc från konsortiet vid Oslo Metropolitan University, Tallinn University och Parma University.

Hans forskningsintresse inkluderar bland annat infometri, bibliometri, scientometri, forskningsutvärdering, vetenskaplig kommunikation och Open Science. Han är involverad i flera pågående forskningsprojekt.

Mer information om Jakaria Rahman finns på hans engelska sida.

Sidansvarig Publicerad: to 07 apr 2022.