Quan Jin

Senior Forskare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi, Hållbart byggande

Quan Jin är senior forskare i forskargruppen Hållbar byggnad vid avdelningen för byggnadsteknologi och Chalmers styrkeområden energi. Hon forskar om inomhusmiljö kvalitet ur flera disciplinära perspektiv och deras inverkan på byggnadens energieffektivitet och mänsklig hälsa och komfort. Målet är att skapa verktyg och kunskap för att Välbefinnande för personalen och produktivitet i hållbara byggnader samtidigt som energiförbrukningen minimeras.

Hon är kärnmedlem i REHVA TRC, kommissionsmedlem i CIB W098, redaktionsmedlem i Journal Intelligent Buildings International, och tilldelades SCANVAC-priset för Young Researcher 2019.
​BOM285 Byggnadens tekniska funktion och utformning
BOM290 Grundläggande fysik, kemi och akustik 

Quan Jin, Lin Duanmu, Hui Zhang, Xiangli Li. Thermal sensations of whole-body and head under local cooling and heating conditions during step-changes between workstation and ambient environment. Building and Environment, 46: 2342- 2350, 2011.

Quan Jin, Xiangli Li, Lin Duanmu, Yuming Sun, Qianru Ding. Predictive of local and overall thermal sensations for non-uniform environments. Building and Environment, 51: 330-344, 2012.​​​
​Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad,
Energi

Internationella samarbeten​:
1. IEA Annex 79 "Occupant-Centric Building Design and Operation Strategy" (2018-2023)
2. IEA Annex 69 " Strategy and Practice of Adaptive Thermal Comfort in Low Energy Buildings" (2014-2019)
3. ISIAQ STC34 "Indoor Environmental Quality Guidelines Worldwide Open Database" (Since 2021)
4. REHVA Technical and Research Committee (Since 2019)
5. CIB W098 Intelligent Buildings (since 2016)

Sidansvarig Publicerad: on 16 jun 2021.