Victor Purnomo

Doktorand, institutionen för Kemi och kemiteknik

Victor Purnomo är doktorand vid institutionen för Kemi och kemiteknik på Chalmers tekniska högskola. Hans forskning är inriktad på kemcyklisk gasifiering, som är en del av EU:s CLARA (Chemical Looping gAsification foR sustainAble production of biofuels) Horizon 2020-projektet, där han ansvarar för att välja syrebärare i processen. Forskningen är potentiellt integrerad med koldioxidavskiljning och lagring (CCS) där det skulle vara möjligt att producera biobränslen med negativ utsläppseffekt. Han är också lärarassistent för kursen av Industriella energisystem.​

Sidansvarig Publicerad: on 12 jan 2022.