Marianne Pleen-Schreiber

Lokalansvarig Johanneberg, Institutionen för data- och informationsteknik.

Marianne hanterar bland annat post, telefoner/telefoni, kontorsmaterial, rumsfördelning (arbetsplatser) och möbler på Johanneberg. Hon är också ansvarig för kontakter med fastighetsskötare och lokalvård.
Institutionens miljörepresentant på Johanneberg.

Sidansvarig Publicerad: ti 15 jan 2019.