Peter Sjögren

Professor emeritus, Matematiska vetenskaper

Peter Sjögren leder forskningsgruppen i Harmonisk analys och partiella differentialekvationer, och samarbetar med matematiker i ett flertal länder. Hans forskning gäller främst harmonisk analys i sammanhang som utgår från ortogonalpolynom och ortogonalutvecklingar, oftast klassiska sådana. Detta syftar bland mycket annat till att beskriva förlopp bestämda av partiella differentialekvationer, i geometriska situationer där den klassiska Fourieranalysen är otillräcklig. Han är redaktör för tidskriften Arkiv för matematik. En stor del av hans undervisning gäller grundläggande Fourieranalys.
​Min största undervisningsinsats är kursen i Fourieranalys för årskurs 2 på Chalmersprogrammen F, TM och Kf. Därutöver ger jag doktorandkurser, senast om Ornstein-Uhlenbeck-teori.
​Università di Genova, Università di Milano-Bicocca, Politecnico di Torino, Universidad Autónoma de Madrid, Polish Academy of Science, Beijing Normal University

Sidansvarig Publicerad: to 27 okt 2022.