Per Thorén

Projektledare, Molecular Frontiers

Per Thorén är projektledare och operativ chef för Molecular Frontiers, ett internationellt nätverk av forskare och pedagoger världen över, med syfte att popularisera naturvetenskap hos allmänheten, särskilt bland unga människor. Han är bland annat hjärnan bakom webbsidan MoleClues (www.moleclues.org) och flera framgångsrika filmprojekt (se www.youtube.com/molecluestv). Han ansvarar årligen för evenemangen Molecular Frontiers Symposium, där gymnasieelever i olika länder ges möjlighet att lyssna till och träffa världsledande forskare.

Molecular Frontiers Foundation är en ideell organisation, grundad av Kungliga Vetenskapakademien. Syftet är att världen över inspirera allmänhetens uppskattning av och förståelse för molekylär vetenskap, genom att:

• Stimulera intresset för naturvetenskap hos unga människor
• Öka medvetenheten om kemi och molekylär vetenskap hos allmänheten
• Främja kommunikation mellan forskare världen över

Aktiviteter

Bland stiftelsens aktiviteter finns:

MoleClues, en interaktiv webbsida för ungdomar med spel, videos, intervjuer, diskussionsforum och tävlingar - allt som har med molekyler att göra!

Årliga Molecular Frontiers Symposia, där världsledande forskare möts för att diskutera viktiga frågor för framtiden. Gymnasieelever bjuds in till dessa konferenser, där de får ställa frågor till forskarna.

Molecular Frontiers Inquiry Prize, världens första tävling där frågor, inte svar, belönas. Ungdomar (under 18) bjuds in att ställa frågor om vad som helst som har med molekyler att göra. En jury bestående av framstående forskare, varav många är Nobelpristagare, bedömer vilka som skickat in de bästa frågorna. Varje år vinner fem tjejer och fem killar en medalj, ett diplom och en pryl såsom en iPad.

MoleCluesTV​, YouTubekanalen med utbildande och inspirerande populärvetenskapliga filmer samt inspelningar av föredragen från de olika Molecular Frontiers Symposia som anordnats.

Deltagare

Chalmers har spelar en nyckelroll i Molecular Frontiers alltsedan bildandet 2006. Professor Bengt Nordén grundade organisationen, och Per Thorén har arbetat sedan våren 2006 som projektledare och webbredaktör. Övriga noder i nätverket är Massachussetts Institute of Technology (USA) och Nanyang Technological University (Singapore).

Sidansvarig Publicerad: må 01 feb 2021.