Johanna Pejlare

Docent, Matematiska vetenskaper

Min forskning ligger inom matematikens historia och didaktik. Jag är framför allt intresserad av den svenska matematikutbildningens historia. Bland annat studerar jag några av de tidigaste svenska läroböckerna i matematik från 1600- och 1700-talen, där jag intresserar mig för kopplingar mellan algebra och geometri.

Jag deltar i VR-projektet "Mot en forskningsbaserad undervisning i algebra" (2016-2019). Inom detta projekt studerar jag bland annat algebrans roll i skolmatematiken under de sensate 50 åren. Jag är dessutom involverad i en internationell jämförande studie som fokuserar på elevers flexibilitet i matematik.

Under 2019-2021 leder jag projektet "Programmering för lärande i matematik". Detta är ett praktiknära forskningsprojekt i samarbete med Hvitfeldtska gymnasiet med syfte att undersöka på vilka sätt programmering kan erbjuda möjligheter för lärande i matematik.

Jag ingår i nätverket Teaching and learning of algebra som startades våren 2016 på initiativ av forskare inom algebrans didaktik i Sverige och Finland.

Jag undervisar framför allt på ämneslärarprogrammet. Jag undervisar Kombinatorik och geometri (L9MA10/LGMA10) och jag har kursansvar för examensarbeten på ämneslärarprogrammet med inriktning mot matematik (L9MA2G, LGMA2G, L9MA2A, LGMA2A). Tidigare har jag även undervisat på grundlärarprogrammet (L3MA10, L3MA20), på Chalmers masterprogram Lärande och ledarskap (MVE380, CLSX35) samt haft kursansvar för VFU-kurser på ämneslärarprogrammet (L920MA, LG20MA, L930MA, LG30MA, L940MA, LG40MA). 

 

​Min forskning ligger inom matematikens historia och didaktik.

Sidansvarig Publicerad: ti 08 sep 2020.