Paula Wahlgren

Docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi, Byggnadsfysikalisk modellering

Paula Wahlgren är lärare och forskare på avdelningen för byggnadsteknologi. Paula forskar och undervisar i ämnet byggnadsfysik där luft-, värme-, och fukttransport i byggnadsdelar är centrala områden. Forskningen rör främst luftrörelser i porösa material, i byggnadsdelar och i hela byggnader, och de metoder som används är allt från numeriska simuleringar till fullskalemätningar på hela byggnader. Luftrörelserna påverkar bl.a. energianvändningen i byggnaderna och deras fuktsäkerhet. Paula Wahlgren är Sveriges representant i IEA ECBCS Annex 5, AIVC, Air infiltration and Ventilation Centre. En annan del av forskningen, tillsammans med doktorander, rör nya isoleringsmaterial och fuktpåverkan på ytterväggar. Undervisningen riktar sig främst mot blivande arkitekter och civilingenjörer och fokus ligger på att skapa energieffektiva byggnader, som är beständiga och har gott inneklimat.

Byggnadsfysik i  kurser för högskoleingenjörer, civilingenjörer, masterstudenter och arkitekter (till exempel VBF018, BOM101, ARK064).

Sidansvarig Publicerad: må 23 apr 2018.