Paula Femenias

Biträdande professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Paulas forskning fokuserar på hållbar utveckling av den byggda miljön. Hon forskar på ny- och ombyggnad utifrån ett utvecklings- och innovationsperspektiv. Hennes mål är att öka kunskapen om hur sektorn fungerar och agerar på mål om lågenergibyggnader och hållbar utveckling. Paula ansvarar för kursen Arkitektur, miljö och hållbar utveckling.
​ARK252 Arkitektur, miljö och hållbar utveckling

Sidansvarig Publicerad: to 22 dec 2022.