Pär Johansson

Docent, Programansvarig TKSAM, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi, Byggnadsfysikalisk modellering

Pär Johansson är docent vid avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen byggnadsfysikalisk modellering. Pär arbetar med högeffektiva isoleringsmaterial (superisoleringsmaterial), material för termisk energilagring (värme och kyla) och statusbedömning av byggnader med hjälp av artificiell intelligens (AI). Målet med forskningen är att minska miljöpåverkan av byggnadsbeståndet samtidigt som risker när nya material används i kombination med gamla byggnadstekniker minimeras.

Inom Chalmers styrkeområde energi leder Pär ett arbetspaket om termiska energilager inom profilområdet energi i den urbana utvecklingen. Han medverkar även i CIB W040 och CIB W080.

Pär är programansvarig för civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik, 300 hp.

BOM175 Byggnadsteknisk projektering

BOM285 Byggnadens tekniska funktion och utformning

AFT062 Boendets rum

ARK064 Bevarande och omvandling

ARK063 Stadsbostaden
​Chalmers styrkeområden: Energi

Sidansvarig Publicerad: må 25 apr 2022.