Pamela Lindgren

Industridoktorand på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Pamela Lindgren har en magisterexamen från HDK, Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet, och är yrkesverksam som Industridesigner och konsult. Pamela Lindgrens forskning syftar till ökad kunskap om användares upplevelse av produkter samt användaracceptans och adoption utifrån estetiska, emotionella värden och funktionella behov och krav. Forskningen handlar också om olika användargruppers möjligheter till delaktighet och inflytande, samt vilka konsekvenser detta får för den slutliga designlösningen.

Sidansvarig Publicerad: on 07 jun 2017.