Oleg Pajalic

Adjungerad Professor, Kemi och kemiteknik/Kemi och kemiteknik

Oleg Pajalic leder Centre for Chemical Process Engineering som främjar samarbete mellan industri och akademi för utveckling av kemiteknikområdet. Som adjungerad professor i kemiteknik fokuserar han sin forskning på processintensivering, hållbarhet och katalytiska processer. Målsättningen är att utveckla hållbara processer baserade på recirkulerade och gröna råvaror. Oleg Pajalic är styrelseledamot Svenska Kemiingenjörers Riksföreningsamt samt huvudkontakt för
European Federation of Chemical Engineering. Oleg Pajalic är principal Scientist vid Perstorp AB.

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.