Oskar Englund

Doktor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori.

Oskar Englunds forskning omfattar markanvändning och energisystem, från lokal till global nivå, med fokus på produktion och användning av biomassa för mat, fiber, och energi. Forskningen syftar primärt till att identifiera hållbara markanvändningsstrategier som hanterar trade-offs mellan olika intressen och mål, rörande t.ex., klimatförändringar, energisäkerhet och matsäkerhet.

Sidansvarig Publicerad: on 17 maj 2017.