Lars Öhrström

Professor, Kemi och kemiteknik, Oorganisk kemi

Lars Öhrström är professor i oorganisk kemi och specialiserar sig på hur metalljoner interagerar med andra molekyler. Hans forskning inriktar sig i huvudsak på syntes och förståelse för koordinationskemiska nätverksföreningar, nya material av potentiell betydelse för ”grön” och uthållig kemiteknik med tillämpningar inom katalys och gaslagring. Öhrström är sedan 2007 engagerad inom International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) och medlem av Nationalkommittén för kemi. Han medverkar regelbundet i Chemistry Worlds (Royal Society of Chemistry) populärvetenskapliga podradiosändningar.
​Kemi med biokemi
Oorganisk och organisk kemi (kursansvarig)
Tillämpnad koordinationskemi (kursansvarig)

Sidansvarig Publicerad: må 26 aug 2019.