Monica Billger

Professor, Viceprefekt forskarutbildning, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, forskargrupperna DiVisual, Data fusion, Spatial Layers och Visualisering och modellering lab

Monica Billger är professor i Arkitektur och visualisering på Arkitekturens teori och metod. Hennes forskningsbakgrund är inom studier av färg och ljus i rum. Målet för denna forskning var att utveckla bedömningstekniker för att jämföra uppfattningen och upplevelsen av ljus och färg i verkliga rum med den i virtuella miljöer. Forskning och undervisning har fortfarande koppling till färg och ljus, men hon har också har utvecklat sin forskning vidare inom visualisering av den byggda miljön . Forskningsprojekten är tvärvetenskapliga och utforskar användning och utveckling av visualiseringsverktyg, såsom visualisering och seriösa spel i olika urbana förändringssprocesser.
Under mer än 10 år ledde Monica Visualiseringscentrum på Chalmers och GU . I denna roll har hon utvecklat samarbeten med partners från akademin, företag, regionen, staden och andra visualiseringscentra. Hon har under de senaste åren koordinerat ett akademisk initiativ med nio universitet som planerar att utveckla en nationell infrastruktur för visualisering.

Monica är engagerad i utvecklingen av den nya Visualseringsutställningen på Universeum. Hon är strypgruppsordförande för Digital Humaniora på GU, sitter med i Visual Arenas styrgrupp på Lindholmen Science Park och är medlem referensgruppen för Chalmers E-commmons.
Deltar i forskargruppen:

Sidansvarig Publicerad: to 22 dec 2022.