Rubén Mocholí Montañés

Post doc, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Läs mer om Rubén på vår engelska webbplats.

Publicerad: ti 04 sep 2018.