Melina Glad

HR-administratör

Melina är HR-administratör för institutionen för mekanik och maritima vetenskaper. Hon hanterar nyanställningar, förlängningar och avslut av anställningar, administrerar PBD och frågor kring CID samt är institutionens kontaktperson för Chalmers gästforskarbostäder.

Publicerad: to 10 okt 2019.