Mélanie Despeisse

Docent på avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Mélanie Despeisse forskningsområde fokuserar på förhållandet mellan industri och miljömässig hållbarhet i varierande grad, från operativ resurseffektivitet i tillverkningsprocesser till företagens sociala ansvar i strategisk planering. Syftet med hennes forskning är att utveckla verktyg och metoder för att hjälpa företag att skapa ett hållbart samhällsvärde genom att genomföra begrepp som miljöeffektivitet och cirkularitet.
​Forskningsmetodik i produktionsprojekt (PPU215)
Journal Publications
 
 
 • Despeisse, M., Baumers, M., Brown, P., Charnley, F., Ford, S.J., Garmulewicz, A., Knowles, S., Minshall, T.H.W., Mortara, L., Reed-Tsochas, F.P., Rowley, J. (2016), "Unlocking value for a circular economy through 3D printing: A research agenda", Technological Forecasting and Social Changehttp://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2016.09.021
 • Ford, S.J., Despeisse, M. (2016), "Additive manufacturing and sustainability: an exploratory study of the advantages and challenges", Journal of Cleaner Production, vol. 137, pp. 1573-1587.
 • Despeisse, M., Oates, M. R. and Ball, P. D. (2013), "Sustainable manufacturing tactics and cross-functional factory modelling", Journal of Cleaner Production, vol. 42, pp. 31-41.
 • Despeisse, M., Ball, P. D., Evans, S. and Levers, A. (2012), "Industrial ecology at factory level – a prototype methodology", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, vol. 226, no. 10, pp. 1648-1664.
 • Despeisse, M., Ball, P. D., Evans, S. and Levers, A. (2012), "Industrial ecology at factory level – a conceptual model", Journal of Cleaner Production, vol. 31, pp. 30-39.
 • Despeisse, M., Mbaye, F., Ball, P. D. and Levers, A. (2012), "The emergence of sustainable manufacturing practices", Production Planning and Control, vol. 23, no. 5, pp. 354-376.
 
 

Selected Conference Publications
 • Despeisse, M., Minshall, T. (2017), "Skills and Education for Additive Manufacturing", Int. Conf. on Advances in Production Management Systems (APMS 2017), 3−7 Sept. 2017, Hamburg, Germany.
 • Despeisse, M., Lunt, P. (2017), "Teaching Energy Efficiency in Manufacturing Using Gamification: a case study", Int. Conf. on Advances in Production Management Systems (APMS 2017), 3−7 Sept. 2017, Hamburg, Germany.
 • Despeisse, M., Yang, M., Evans, S., Ford, S., Minshall, T. (2017), "Sustainable Value Roadmapping Framework for Additive Manufacturing", CIRP Conference on Life Cycle Engineering (LCE 2017), 8−10 March 2017; Kamakura, Japan. 
 • Yang, M., Despeisse, M. (2016), "Sustainable Value Roadmapping Tool", R&D Management Conference 2016 “From Science to Society: Innovation and Value Creation”, 3−6 July 2016, Cambridge, UK. 
  Ford, S.J., Despeisse, M. and Viljakainen, A.M. (2015), "Extending Product Life Through Additive Manufacturing: The Sustainability Implications", Global Cleaner Production and Consumption Conference (GCPC 2015), 14 Nov. 2015, Sitges, Barcelona, Spain.
 • Despeisse, M., Davé, A., Litos, L., Roberts, S., Ball, P.D. and Evans, S. (2015), "A Collection of Tools for Factory Eco-Efficiency", CIRP Global Conference on Sustainable Manufacturing (GCSM 2015)1618 Sept. 2015, Ho Chi Minh City/Binh Duong, Vietnam.
 • Despeisse, M. and Ford, S.J. (2015), "The Role of Additive Manufacturing in Improving Resource Efficiency and Sustainability", Int. Conf. on Advances in Production Management Systems (APMS 2015) 59 Sept. 2015, Tokyo, Japan
 • Despeisse, M., Kishita, Y., Nakano, M., and Barwood, M. (2015), "Towards a circular economy for end-of-life vehicles: A comparative study UK - Japan", CIRP Conference on Life Cycle Engineering (LCE 2015), 79 Apr. 2015, Sydney, Australia.
 • Despeisse, M. and Vladimirova, D. (2014), "Decision Making for Sustainability: Review and Research Agenda", in: Grabot, B., Vallespir, B., Samuel, G., Bouras, A. and Kiritsis, D. (eds.), Advances in Production Management Systems: Innovative and Knowledge-Based Production Management in a Global-Local World (APMS 2014), Springer, Berlin, pp. 146-153.
 • Despeisse, M., Ball, P. D. and Evans, S. (2013), "Strategies and Ecosystem View for Industrial Sustainability", CIRP Conference on Life Cycle Engineering (LCE 2013), 17–19 Apr. 2013, Singapore.
 • Despeisse, M., Ball, P. D. and Evans, S. (2011), "Modelling and Tactics for Sustainable Manufacturing: an Improvement Methodology", CIRP Global Conference on Sustainable Manufacturing (GCSM 2011), 28–30 Sept. 2011, Saint Petersburg, Russia.
 • Despeisse, M., Ball, P. D., Evans, S. and Levers, A. (2010), "Process Flow Modelling for More Environmentally Sustainable Manufacturing Operations", Int. Conf. on Advances in Production Management Systems (APMS 2010), 11–13 Oct. 2010, Como, Italy.
​​
​Styrkeområde: Produktion

Sidansvarig Publicerad: to 24 feb 2022.