Matilda Palm

Forskarassistent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori.

Matildas forskning fokuserar på människans inverkan på landskap och konsekvenser för klimat, biologisk mångfald och andra ekosystem tjänster. Hon har en PhD i naturgeografi från Göteborgs Universitet och hennes bakgrund har gett henne ett naturvetenskapligt angreppsätt som har utvecklats mot en mer multidisciplinär inriktning med en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. Matildas nuvarande projekt fokuserar på restaurering av överutnyttjad mark i Indien och Vietnam genom en kombination av trädplantering och jordbruk.
För att se vilka projekt Matilda deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas. 

Sidansvarig Publicerad: on 17 maj 2017.