Martin Fagerström

Docent på avdelningen för Material- och beräkningsmekanik, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Som docent i beräkningsorienterad brottmekanik koncentrerar Martin Fagerström sin forskning på att utveckla realistiska och beräkningseffektiva modeller för att simulera brottprocesser i ingenjörsmaterial. I fokus är lättviktsmaterial relevanta för bearbetnings- och bilindustrin. Martin är också kompetensområdesledare på SAFER (Chalmers fordons- och trafiksäkerhetscentrum) för området "Structures and Materials", ansvarig för koordinering av material- och strukturrelaterade trafiksäkerhetsfrågor.
​TME 240 Composite Mechanics
TME 130 Project in applied mechanics

​Svenning, E; Fagerström, M; Larsson, F: Computational homogenization of microfractured continua using weakly periodic boundary conditions, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. DOI: 10.1016/j.cma.2015.10.014. Link to published paper.

Svenning_et_al_CMAME_2015.pdfSvenning_et_al_CMAME_2015.pdf

Brouzoulis, J; Fagerström, M.: An enriched shell element formulation for efficient modeling of multiple delamination propagation in laminates, Composite Structures, 126: 196—206, 2015. DOI: 10.1016/j.compstruct.2015.02.055. Link to published paper.

Brouzoulis_Fagerstrom_CompStruct_Vol126_2015.pdfBrouzoulis_Fagerstrom_CompStruct_Vol126_2015.pdf


Brouzoulis, J; Fagerström, M., Svenning, E: An enriched shell element formulation for modeling of inter- and intralaminar crack propagation in laminates, Composite Structures. DOI: 10.1016/j.compstruct.2015.10.028.Link to published paper.

Brouzoulis_et_al_ComposStruct_matrixAndDelaminationCracks_2015.pdfBrouzoulis_et_al_ComposStruct_matrixAndDelaminationCracks_2015.pdf

Publicerad: må 17 sep 2018.