Martin Fagerström

Biträdande professor på avdelningen för Material- och beräkningsmekanik, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Martin Fagerström är biträdande professor i Computational Fracture Mechanics och docent i hållfasthetslära. Han forskar kring material- och strukturmekanik med fokus på modell- och metodutveckling för att beskriva skade- och brottprocesser i lättviktsmaterial, främst för fiberförstärkta polymerer. Tillämpningen av hans forskning är bred, inkluderande allt från fordonssäkerhet till idrott och hälsa.

Martin Fagerström är vice styrkeområdesledare för styrkeområdet Hälsa och Teknik, och också koordinator för Chalmers satsning inom sportteknologi, Chalmers Sports & Technology.
​TME 240 Composite Mechanics
TME 130 Project in applied mechanics

​Svenning, E; Fagerström, M; Larsson, F: Computational homogenization of microfractured continua using weakly periodic boundary conditions, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. DOI: 10.1016/j.cma.2015.10.014. Link to published paper.

Svenning_et_al_CMAME_2015.pdfSvenning_et_al_CMAME_2015.pdf

Brouzoulis, J; Fagerström, M.: An enriched shell element formulation for efficient modeling of multiple delamination propagation in laminates, Composite Structures, 126: 196—206, 2015. DOI: 10.1016/j.compstruct.2015.02.055. Link to published paper.

Brouzoulis_Fagerstrom_CompStruct_Vol126_2015.pdfBrouzoulis_Fagerstrom_CompStruct_Vol126_2015.pdf


Brouzoulis, J; Fagerström, M., Svenning, E: An enriched shell element formulation for modeling of inter- and intralaminar crack propagation in laminates, Composite Structures. DOI: 10.1016/j.compstruct.2015.10.028.Link to published paper.

Brouzoulis_et_al_ComposStruct_matrixAndDelaminationCracks_2015.pdfBrouzoulis_et_al_ComposStruct_matrixAndDelaminationCracks_2015.pdf

Martin Fagerström är vice styrkeområdesledare för styrkeområdet Hälsa och Teknik, och också koordinator för Chalmers satsning inom sportteknologi, Chalmers Sports & Technology.

Styrkeområdet Hälsa och Teknik

​ Chalmers Sports & Technology

https://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/Sidor/default.aspx


Sidansvarig Publicerad: to 09 dec 2021.