Mariliis Lehtveer

Post doc, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Mariliis Lehtveers forskning kretsar kring systemanalys och energimodellering. För närvarande undersöker hon samspelet mellan biomassa och variabla förnybara resurser i elsystem samt låg-kol investering preferenser av GOP-mötesdeltagarna och deras överensstämmelse med modellscenarier. Hennes bredare forskningsintresse avser de intersektorala kopplingarna i energisystemet, såsom möjligheten till väteproduktion från el och potentialen att använda detta väte i industri och transport. För att undersöka dessa frågor använder Mariliis flera energisystemmodeller och icke-parametrisk statistisk analys.
För att se vilka projekt Mariliis deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: ti 17 apr 2018.