Måns Larsson

Doktorand, Elektroteknik

Måns Larsson är doktorand i forskargruppen Datorseende och Medicinsk Bildanalys. Måns forskar inom medicinsk bildanalys under handledning av Fredrik Kahl och i samarbete med MedTech West. Exempel på forskningsområden är organsegmentering av medicinska 3D-bilder samt djupa strukturmodeller baserade på neurala nätverk.
Exmanensarbeten:
Kandidatarbeten:
Kurser:
ESS011: Matematisk statistik och signalbehandling - Laborationshandledare, 2017, svenska
SSY096: Bildanalys - Övningsledare, laborationshandledare, 2017, engelska
SSY130: Tillämpad signalbehandling - Övningsledare, 2016, engelska
SSY042: Signaler och system - Övningsledare, laborationshandledare, 2016, svenska
EMI084 Kretsanalys - Övningsledare, laborationshandledare, 2015, svenska

Publicerad: on 20 sep 2017.