Malgorzata Zboinska

Docent, Utvecklingsledare för robotlabbet, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Avdelningen för arkitekturens teori och metod

Malgorzata Zboinska är docent inom digital design, digital tillverkning och mediekonst. Hon är certifierad arkitekt, SAR/MSA medlem i Sveriges arkitekter och medlem i National Chamber of Architects of Poland samt redaktionsledamot i TAD | Technology, Architecture + Design, en internationell refereegranskad tidskrift publicerad av Taylor & Francis/Routledge, tillägnad främjandet av forskning inom arkitektur, design och byggnadsteknik. Sedan 2019 är hon också ansvarig för Robotic Fabrication Laboratory som dess utvecklingsledare.

Malgorzatas forskning återspeglar en hybrid korsning av konst, arkitektur och teknik. Den fokuserar på utvecklingen av innovativa digital design- och tillverkningsmetoder för arkitektur och sprider sig över forskningsfälten mediekonst, CAD, CAM och CAE. Syftet är att generera ny grundläggande och tillämpad kunskap för applicering inom arkitektpraktiken, inom områdena såsom nya hållbara material, kreativ robotbaserad tillverkning och ny produktionsmetoder, estetik och design för användarupplevelse, gestaltning av interaktiva arkitektoniska omgivningar och arkitekturens forskningsmetodik.

Malgorzatas forskning publiceras regelbundet i internationella vetenskapliga tidskrifter och konferenser. Hennes konstverk utställdes i Europa och Nordamerika, med de viktigaste utställningarna i Tempe Center for the Arts i USA, Dutch Design Week i Nederländerna och Färgfabriken Center for Contemporary Art and Architecture i Sverige.

ACEX35 - Examensarbete inom arkitekturen

ACE205 - Digitala verktyg: tillverkning​

ARK375 - Arkitekturens materiella modeller

ARK595/605 - Arkitekturens historia, teori, metod (Arkitekturens Hybrida Praktik)

ARK123 - Materia, rum, struktur 1

ARK258 - Materia, rum, struktur 3​

AKA083 - Arkitekturens teori och text

AFT081 - Arkitektur och rumsgestaltning

ARK064 - Bevarande och omvandling

Sidansvarig Publicerad: må 26 sep 2022.