Malgorzata Zboinska

PhD, Forskare, Kreativ ledare för ACE robotlabbet, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Avdelningen för arkitekturens teori och metod

Malgorzata Zboinska är forskare och teknisk doktor disputerad inom arkitekturens digital design metodik. 2016-2019 ledde hon ett konstnärlig forskningsprojekt gällande nya estetiska strategier för gestaltning av interaktiva arkitektoniska omgivningar - 'Arkitektoniska konvertibler', finansierat av Vetenskapsrådet. För närvarande bedriver hon utvecklingen av ACE robotlabbet som dess Kreativ ledare och huvudinstruktör för robotar. Sedan 2018 och fram till mitten av 2020 är hon också arbetspaketledare i innovationsprojektet inom robot 3D printing med biobaserade material 'WouldWood', finansierat av Vinnova. Hon är certifierad arkitekt, SAR/MSA medlem i Sveriges arkitekter och i National Chamber of Architects of Poland.

Malgorzatas forskningsfokus ligger inom arkitekturens digital design metodik omfattande ett brett spektrum av andra relaterade områdena inklusive komplex geometrisk 3D modellering, computational design, programmering, associative parametric modellering, performance-baserad design, datorstyrda tillverkningsmetoder inklusive 3D printing och robot tillverkning, interaktiv prototyping samt design av interaktiva/responsiva arkitektoniska objekt och omgivningar.

Malgorzata publicerar hennes forskningsresultat regelbundet i välkända internationella tidskrifter samt konferenser i Europa, Nordamerika och Asien. Hennes experimentella arkitektoniska prototyper utställdes i Sverige och utomlands, med de viktigaste utställningarna som omfattar "Voluminous Architectural Substance" i Tempe Center for the Arts i USA i 2019, "Haptic Flesh" på Dutch Design Week 2018, "The Architectural Convertibles" på Design Computing Conference 2018 i Prag, "The Embodiments" på AHA! Konst och vetenskap festivalen 2014 i Göteborg, samt "The Voronoi Cupola" på Gdynia Design Days 2014 i Polen.

Publicerad: må 25 maj 2020.