Mahmood Qaiser

Doktorand, Signaler och system

Qaiser Mahmood är doktorand i forskargruppen Digitala bildsystem och bildanalys. Hans forskning ligger inom området medicinsk bildanalys och bildbehandling, datorseende och mönsterigenkänning. Qaiser deltar i ett projekt om specifik hjärnsegmentering hos patienter, med två tillämpningar; en modell för EEG-lokalisering och en modell för hypertermibehandling.
​ 

Publikationer i urval

1. Qaiser Mahmood, Artur Chodorowski, Mikael Persson : A Novel Bayesian to Adaptive Mean Shift Segmentation of Brain MR Images, Department of Signals and Systems, MedTech West, Chalmers University of Technology, Sweden (Submitted to IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) 2012)

2. Qaiser Mahmood, Artur Chodorowski, Mikael Persson: Adaptive Segmentation of Brain Tissues from MR Images, Proceedings of Medicinteknikdagarna 2011, pp.86.

3. Qaiser Mahmood, Mats Andersson and Hans Knutsson: 2D Loglets Filtering Image Enhancement, Proceedings SSBA 2009,  pp.121-124

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.