Michele Maglio

Doktorand

Michele är doktorand vid avdelningen för dynamik på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper sedan februari 2018. Hans forskning fokuserar på orsaker och konsekvenser av löpbaneskador hos järnvägshjul. Projektet bedrivs inom kompetenscentret för järnvägsmekanik CHARMEC. Minimering av konsekvenserna av löpbaneskador hos järnvägshjul leder till ökad säkerhet och minskade störningar för järnvägstransporter.

Publicerad: on 02 maj 2018.