Lars-Ove Lång

Adjungerad professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Teknisk geologi

Lars-Ove Lång är adjungerad professor på avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi. Han arbetar med praktiskt inriktad forskning om grundvattnets förekomst och kvalitet, grundvattnet som dricksvatten samt dess roll i samhällsplaneringen. Kommande insatser omfattar miljöstrategiskt arbete utifrån geologiska frågeställningar. Han är med i forskargruppen DRICKS och andra projekt som berör miljögeologi. Forskningen anknyter till arbetsuppgifter vid Sveriges geologiska undersökning där han samordnar arbetet med miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” och FoU inom hydrogeologi samt arbetar med Vattenförvaltningen och kartläggning av grundvatten.

Sidansvarig Publicerad: fr 05 apr 2019.