Lars Axvi

Tekniklektor

Lars Axvi började som instruktör och föreläsare på Chalmers efter att ha arbetat till sjöss, både i den svenska flottan och på olika handelsfartyg i olika grader från jungman till kapten. Han är utbildad vid Militärhögskolan och vid Chalmers. Lars Axvi är föreståndare för vår Full Mission Bridge Simulator och föreläser om samarbete på bryggan och MRM.

Publicerad: må 21 dec 2015.