Kia Bengtsson Ekström Dödsbo

Tekniklektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod samt programansvarig för arkitektprogrammet.

Göteborg 2020-11-22
Det är med stor sorg som vi måste meddela att vår kära kollega Kia Bengtsson Ekström har gått bort efter en tids sjukdom. Kia var en otroligt uppskattad kollega, lärare och vän som med stor värme och omtanke alltid spred glädje och positiv energi till alla omkring sig. Hon är djupt saknad.

En minnesstund kommer att anordnas och det finns möjlighet att framföra personliga kondoleanser till hennes familj skriftligen i receptionen på tredje våningen, trapphus A i SB-huset, Sven Hultins gata 6. Ni kan även skicka ert bidrag till avdelningschef Maja Kovács. Maja kan också kontaktas för ytterligare information om frågor kopplade till Kias roll och uppdrag: maja.kovacs@chalmers.se, 031-772 23 01.
Våra tankar går till Kias familj i denna svåra stund.

Ursprunglig beskrivning
Kia arbetar som konstnärlig lektor med inriktning mot bevarande och omvandling. Hon undervisar inom kursen Stadsomvandling och Ombyggnad. Kia undervisar även på masternivå, även där inom Conservation and Transformation. Kia är programansvarig för arkitektprogrammet.
Kia är medlem i Sveriges arkitekters utbildnings- och forskningsutskott. Hon är även praktiserande arkitekt genom sitt företag MA Arkitekter AB som förutom arkitektuppdrag är involverade i breda forskningsprojekt.

Sidansvarig Publicerad: må 23 nov 2020.