Kristoffer Ekberg

Doktor, Teknikens ekonomi och organisation

Kristoffer Ekberg är historiker med inriktning mot miljöhistoria, politisk historia och sociala rörelser. Hans forskning rör vilken kunskap som historiskt sett har funnits i klimatfrågan och hur industri, forskare och politiker agerat utifrån denna kunskap. Målet är att kartlägga kunskapsspridningen i Sverige och ge en bättre förståelse för hur nya frågor tar sig in i, eller utmanövreras från politiken.
​​Undervisar på kurserna TEK390 Ingenjören och samhället samt KBT265 Resurser och innovationer i ett kemiskt och historiskt perspektiv​

Sidansvarig Publicerad: to 01 apr 2021.