Katarina Bergkvist

Ekonomi- och personalhandläggare, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap.

Katarina Bergkvist är ekonom på avdelningen för energiteknik.

Publicerad: to 23 jan 2020.