Karl Palmås

Docent

Karl Palmås är baserad vid avdelningen Science, Technology and Society, där han också är enhetschef. Hans forskning och undervisning kretsar kring relationen mellan det byggda och det tänkta - hur maskiner och teknologier samverkar med samhälleliga föreställningar.

Teknik och samhälle (TEK 226), Kvalitativa forskningsmetoder (FTEK020)
Chalmers styrkeområden: Energy, Life Science, Information and Communication Technology
Institutionens profilområde: Innovation & Entrepreneurship

 "99, our 68"
Karl Palmås personliga blogg. Här publiceras exempelvis tidiga manusutkast och rapporter från konferenser, samt diverse lösryckta tankar som ibland omvandlas till artiklar och böcker.
 
@karlpalmas
Mer eller mindre forskningsrelaterade länktips och infall, samt allmänt kvitter.
 

Publicerad: on 03 jun 2020.