Karin Norling

Doktor, Institutionen för biologi och bioteknik

Jag började på avdelningen för biologisk fysik 2014 när jag gjorde mitt exjobb. Mitt forskningsprojekt syftar till att utveckla och karakterisera nanopartiklar för vaccinleverans. Jag utvecklar in vitro-assayer som verktyg för att kunna studera hur de tas upp och behandlas av immunceller. Jag hoppas kunna klargöra hur partiklars kemiska och fysikaliska egenskaper påverkar deras interaktioner med immunceller och hur det i sin tur påverkar det resulterande immunsvaret. I förlängningen kan sådan kunskap förhoppningsvis användas till att rationalisera och påskynda utvecklingen av nya vacciner.

Publicerad: on 20 maj 2020.