Karin Karlfeldt Fedje

Adjungerad professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Karin Karlfeldt Fedje är docent på avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Dagvatten och förorenade material i den urbana miljön, på Chalmers.
Karin är anställd av Renova och bedriver forskning på Chalmers 50% av arbetstiden. Som docent inom nätverket FRIST fokuserar hon sin forskning mot att utveckla tekniker för att återvinna metaller från förorenade jordar och askor.
Målsättningen är att skapa hållbara tekniker för att sanera förorenade material, nyttiggöra värdefulla metaller och bidra till en mer hållbar framtid.
​Teknisk geologi VGE370

Sidansvarig Publicerad: fr 17 sep 2021.