Julian Martinsson Bonde

Doktorand på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Julian är del av forskargruppen “Systems Engineering Design”, och har en bakgrund i Maskinteknik. Hans forskning är inriktad mot Flygindustrin, och berör hur kunskap och data från tillverkning kan återanvändas vid utvecklingen av nya flygmotor-komponenter. Syftet med denna forskning är att stödja sökandet efter nya innovativa koncept. På sikt kommer metoderna att bidra till sökandet efter mer hållbara flygmotorer.
MMF176 – Ingenjörsmetodik
PPU156 – Datorstödd Maskinkonstruktion
PPU085 – Produktplanering
MPP126 - Produktutvecklingsprojekt

Sidansvarig Publicerad: to 15 sep 2022.